Descriere unitati de invatamant - scurt istoric

Grupul Scolar Vasile Cocea este situat în localitatea Moldovita care este asezata în depresiunea intracarpatica Moldovita , marginita de versantii Obcinei Mari si ai Obcinei Feredeului , pe cursul râului Moldovita, la 3 km de Manastirea Moldovita si la 33 km de municipiul Câmpulung Moldovenesc . Se întinde pe o suprafata de 25 km 2 , într-o zona montana mirifica, plai de dor si traditie, cu înaltimi medii de 600 m, împadurite mai ales cu conifere . Comuna Moldovita se compune din satele : Moldovita , Argel , Demacusa , Rasca si catunele Putna Secries si Runc , ale caror case sunt asezate pe firul pârâurilor cu apa rece si cristalina, al drumurilor judetene , comunale si forestiere , dar si raspândite pe versantii muntilor îmbatrâniti de vreme .Învatamântul moldovitean s-a nascut în anul 1862 , într-o casa particulara , cu o clasa întâi , cu predare în limba ruteana . În anii de dupa 1900 , au fost construite , rând pe rând , cele patru cladiri în care astazi îsi desfasoara activitatea 3 grupe de gradinita , 8 clase primare , 10 clase gimnaziale , 9 clase liceale si 4 de scoala de arte si meserii în cadrul Grupului Scolar Vasile Cocea Moldovita . În comuna functioneaza o scoala cu clasele I-VIII în satul Argel , 3 scoli cu clasele I-IV cu câte o grupa de prescolari în satele Demacusa , Putna si Rasca si 3 grupe de prescolari , învatamânt primar , gimnazial , liceal si scoala de arte si meserii în satul de resedinta . Clasele a V a la scoala de centru , cuprind scolarii absolventi ai ciclului primar de la scoala de centru si de la cele 3 scoli cu clase simultane . Gradinita , scoala primara si gimnaziala si-au desfasurat activitatea în cele doua cladiri construite în 1903 si respectiv 1910 , pâna în anul 1962 când s-a dat în folosinta o cladire noua destinata învatamântului liceal , pentru ca în 1979 scoala sa beneficieze de o cladire noua pentru clasele gimnaziale. Între 1962 - 1973 , învatamântul din comuna Moldovita cuprindea clasele I-XII sub egida Liceului Teoretic, pentru ca în 1973 liceul sa devina industrial si sa se produca separarea în doua institutii distincte: Scoala cu clasele I-VIII si Liceul Industrial.

În anul 1990 , toate formele de învatamânt s-au reunit prin ordin guvernamental sub titulatura Grupul Scolar Moldovita , care cuprinde învatamântul prescolar , primar , gimnazial , scoala de arte si meserii si liceal în filiera tehnologica . Din data de 1 septembrie 2004 , Grupul Scolar Moldovita se numeste Grupul Scolar Vasile Cocea Moldovita . Vasile Cocea a fost învatatorul cu cea mai îndelungata activitate. În timpul în care a functionat ca învatator a fost construita prima cladire destinata învatamântului moldovitean, cladire în care astazi îsi desfasoara activitatea patru clase primare .Bazele învatamântului în Argel , Demacusa , Putna Secries si Rasca s-au pus în anul 1889, 1927, 1934 , respectiv 1905.

Aceste scoli sunt arondate Grupului Scolar Vasile Cocea Moldovita.

Date oferite de Directorul Grupului Scolar ,prof. Mitric Danuta

Imagini din scoli :

Din localitate

  • Educatie
  • Economie
  • Sanatate
  • Hotarari Consiliul Local
  • Religie
  • Agricultura
  • Ordine publica
  • Traditii
  • Sport

Zilele comunei


» Detalii

 

 

 

Statistici web